De tarot is een uit oude tijden overgeleverde collectie van kaarten. Het is een verzameling van 78 kaarten: 22 grote Arcana- en 56 kleine Arcana-kaarten. 
Arcana betekent 'geheim'.

Tarot kaarten helpen je onderbewuste te doen ontwaken tot een bewustzijn, en dat leidt tot zelfkennis. De kaarten zijn als een geestelijke spiegel, waarin je niet alleen jezelf kan herkennen, maar ook jezelf grondig kan onderzoeken en bestuderen. Het is een goed middel om jezelf en je omgeving beter te begrijpen.
Op de een of andere manier stemmen de kaarten precies overeen met je innerlijke toestand en tegelijk ook met je omstandigheden in de wereld. Daardoor kun je ineens je bestemming begrijpen, en beseffen waarom het lot je bijvoorbeeld altijd naar dezelfde situatie terugvoert. Of waarom je steeds weer dezelfde problemen moet oplossen.

Op de een of andere manier stemmen de kaarten precies overeen met je innerlijke toestand en tegelijk ook met je omstandigheden in de wereld. Daardoor kun je ineens je bestemming begrijpen, en beseffen waarom het lot je bijvoorbeeld altijd naar dezelfde situatie terugvoert. Of waarom je steeds weer dezelfde problemen moet oplossen.

Een legging kan duidelijkheid geven over alle soorten levensgebieden (werk, relatie, omgeving etc.) en over verleden, heden, en toekomst. Je toekomst staat niet zomaar vast - als jij verandert en/of een andere weg inslaat, verandert je toekomst natuurlijk ook. 

Via de kaarten leer je begrijpen dat de oorzaken van je lotsbestemming binnenin jezelf liggen. Als je zelf verandert, zal immers ook je lot veranderen.

APARTE WEBSITE: www.tarotconsulten.nl

 

Tarot is a card collection of 78 cards from ancient times: 22 Major Arcana cards and 56 Minor Arcana cards.
Arcana means ‘secret’.

Tarot-cards can help you awaken your sub-conscious, which will lead to more self-knowledge. The cards are like a mirror of the soul, in which you can not only recognize yourself, but also study yourself thoroughly.

It is a good instrument to better understand yourself and your surroundings. The cards correspond exactly with your inner self and your situation in the world. You can suddenly understand your destiny, and for example, realize why fate always brings you back to the same situation. Or why you always have to solve the same problems.

A reading can give you clarity about all kinds of aspects in your life (work, relation/partner, surroundings etc) and about the past, the present and the future. I don’t see the future as certain. When you change or walk a different path, your future will change too. 

Through the cards you learn to understand that the causes of your destiny lie within yourself. When you change, your destiny will change too.