Isis Mysterieschool

Op 1 januari 2014 heb ik samen met Els Lijesen de Isis Mysterieschool opgericht. Ons boek ‘Isis en de 14 sleutels tot heelwording’ kwam voorjaar ’14 uit bij A3 boeken, en de 1e jaartraining, gebaseerd op het boek, startte ook in die tijd.

O-I stars.jpg

Een korte uitleg: De mythe van Isis en Osiris is een prachtig zinnebeeld voor de zoektocht naar heelheid; daarom is dat het uitgangspunt van ons boek en de bijbehorende jaarcursus. Via de symboliek van deze mythe kun je geestelijke lagen aanboren en hierdoor een diep begrip ontwikkelen van de rijkdom van je innerlijke werelden. De mythe helpt je die verloren aspecten te her-inneren en te beseffen dat het goddelijke zich in alle verschijningsvormen bevindt, ook in jouzelf. Stap voor stap maak je je los van de oude manier van denken die gebaseerd is op angst, twijfel en verdeeldheid, en wek je de liefde in je hart die als fundament kan dienen voor een nieuw bewustzijn; het Horus-éénheidsbewustzijn.

De mysteriescholen in het Oude Egypte volgden de heelwordingsweg van Osiris en trainden hun leerlingen zich hun zielsenergie weer te herinneren, zich daardoor te laten leiden en tot eenheidsbewustzijn te komen.
Isis gunt je een blik achter haar sluier. In het boek en de cursus krijg je veertien sleutels aangereikt, zodat jij stap voor stap dichter bij je ware Zelf komt, je hart kunt openen, het licht erin ziet en je eenheid met de Bron ervaart.

Nieuwe start jaarcursus 'De 14 sleutels tot heelwording':
Utrecht vanaf maart 2018
14 zondagmiddagen (12:00 - 16:00 uur) verdeeld over het jaar

Bezoek onze website voor actuele informatie over de jaarcursus, data, workshops, lezingen en themadagen.

www.isismysterieschool.nl

 

 Petra Stam Els Lijesen

Petra Stam Els Lijesen

 

Jaartraining 'De 14 sleutels tot heelwording'

Deze jaartraining geef ik met Els en volgt de lijn van ons boek 'Isis en de 14 sleutels tot heelwording, maar met vele extra's en ook nieuwe meditaties.
Inhoud:
1. Je oorspronkelijke heelheid her-inneren. Bewuste verbinding met je ziel. Welke zielenkwaliteiten ben je kwijt, wil je weer herenigen met jezelf het komende jaar? Een regressie-meditatie en soulboard.
2. Zo boven, zo beneden. Inzicht in de bronenergie en hoe je daarmee verbonden bent. Je krijgt een citrien die we gaan programmeren. Start MerKaBa (activeren lichtlichaam).
3. Verbinden met je energetische lichamen betekent dat je zelf-standing kunt functioneren in de wereld (zonder gaten buiten jezelf op te vullen). Deel 2 MerKaBa.
4. Bewustworden van je chakra's. De pijnappelklier activeren waardoor je in contact komt met je heldere vermogens. Je leert om je eigen geluk te creëren. Afronding MerKaBa meditatie.
5. Je ware Zelf. Je leert je eigen ruimte in te nemen, in je ware grootte in de wereld te staan.
6. Je opent je hart en je ziet welke mysteriën zich daarin verborgen houden. Luisteren naar je hart betekent dat je je verbindt met jezelf en met anderen vanuit jouw hoogste frequentie.
7. Naar je eigen binnenwereld kijken (openen van het 3e oog). Begrip van de bewustzijnsniveaus en innerlijke alchemie.
8. Verbinden met en herkennen van je emoties; je hogere natuur heerst over je instinctieve natuur.
9. Schaduwwerk. Ontmasker je angsten. Door angsten te zien voor wat ze zijn, kun je ze omzetten in kracht.
10. Ontdekken van de waarde van jouw waarheid; leven vanuit je ware hart in plaats van ego-identificatie.
11. Transformatie: doorzie de illusie van je schaduw - daardoor kun je je ware potentie gaan neerzetten in het licht.
12. Zuiveren en versterken van de chakra's waardoor je vurige levenskracht wordt geactiveerd en vrij kan stromen.
13. De kracht van loslaten. Ruimte creëren voor wedergeboorte van je stralende hogere Zelf.
14.Hereniging met de bronenergie. Ervaren van eenheid met het Al en vanuit de heelheid met Jezelf je eigen leven bewust creëren. We sluiten af met een bijzondere inwijding.

We starten weer een jaartraining in maart 2018, in Utrecht.
Het gaat dan om 14 zondagen, van 13:00 – 17:00 uur.
Prijs voor het hele jaar: €650 (ook in 2 of 3 delen te betalen)
Los meedoen: €50 per keer
Vragen / opgave: info@isismysterieschool.nl of via mij