Nieuwe maan 26 april 2017

Nieuwe maan 26 april 2017

De periode van de Maan van het Ontwaken heeft alles te maken met het ontwaken van de levenskracht in de natuur. De sapstroom in planten en bomen is volledig op gang, vogels bouwen nesten, bloesems bloeien en bomen en planten staan meer en meer in het blad. Het weer is nog onvoorspelbaar, wat een reflectie lijkt te zijn voor de wisselvallige invloeden die we zowel mondiaal als persoonlijk kunnen ervaren rond deze nieuwe maan.

Tijdens een nieuwe maan is de energie meer naar binnen gericht – een goede tijd om inzichten op te doen en nieuwe voornemens te maken. Maan en Zon staan naast elkaar in Stier, waardoor de diepgang vooral wordt gevonden op het emotionele en sensuele vlak. Alles wat vertrouwd voelt geeft rust. Gebruik de aardse energie om te rusten en te genieten van aardse zaken. Waar ligt je passie op dit moment? Luister naar je hart als je keuzes maakt en blijf trouw aan je idealen.

De Maan en de Zon staan op dezelfde graad als de sterren Hamal en Schedar. Beide geven doorzettingsvermogen, kracht, onafhankelijkheid, de behoefte om te leiden en eervol te handelen. Hamal is een heftige ster die iedere behoefte tot actie vergroot. Dit kan positieve of negatieve consequenties hebben: het geeft focus en onafhankelijkheid of humeurigheid en onvermogen om met autoriteiten om te gaan. Spannende tijden mondiaal bezien…

De enige planeet die een kleine invloed heeft op de Maan is Mars. Hierdoor wordt gehandeld uit gevoel, maar hoe heftiger de gevoelens, hoe groter de drive om tot actie te komen. De behoefte om te beschermen en hulp te verlenen is groot. Zowel persoonlijk als mondiaal bezien, kan beschermen echter overgaan in veroveren…

Mercurius en Uranus staan bij elkaar, wat unieke ideeën geeft en vindingrijk maakt. Hierdoor fungeert het gebruikelijke denksysteem niet meer en wordt dit het liefst opgeblazen. Mercurius loopt retrograde tot en met 2 mei, waardoor het extra belangrijk is om (bij een plotse actie of vurig gesprek) de details niet over het hoofd te zien!

Tekst en foto © Petra Stam

TIP:
Op woensdag 10 mei geef ik een Maan(kaart) workshop in Ommen

In de maan-nieuwsbrief dit keer:
-Maan in Stier
-De invloed van de sterren Hamal en Schedar…
-Maan en Mars, actie vanuit gevoel?
-Mercurius – Uranus - Eris
-Praktisch: positiviteit uitdragen in een negatieve wereld