Krachtdier-jaarcursussen in 2018

Krachtdieren jaarcursus Petra Stam.png

Dieren leren ons over onze eigen dierlijke natuur en over onvoorwaardelijke liefde. Als je je verbindt met je/een krachtdier, leer je op een bijzondere, liefdevolle manier over jezelf en jouw eigen krachten en valkuilen. Via de verschillende disciplines wordt je zelfbewuster en kun je met behulp van de krachtdieren (levens-lange) mechanismen in jezelf doorzien, doorbreken, helen en zo vrijer in het leven staan.

De jaarcursus bestaat uit 10 seminars van 5 uur per keer.
In 2018, van januari t/m december (m.u.v. juli en augustus).

Tijdens deze 10 seminars, leer je over en verbind je je met 66 krachtdieren op een unieke wijze (zie de disciplines hieronder). Zo kom je dichter bij jezelf en doorzie je mechanismen (krachten en valkuilen) die levens-lang bij jou horen en die je daardoor kunt doorbreken.
De onderdelen van de seminars:

  • Uitleg over 5 tot 6 krachtdieren per keer, in woord, beeld, met visualisaties en (praktische) oefeningen.
  • Meditaties en trancereizen.
  • Je leert over de basisprincipes van klassieke homeopathie, dream-proving, energie-overdracht en de werking van de betreffende 66 homeopathische dier-remedies. Desgewenst doe je mee met de verwrijving van een remedie om je met een dierenergie te verbinden. Je bouwt per keer je eigen homeopathie-kit met 66 dier-remedies op.
  • Een astrologieblok is een vast onderdeel: je krijgt jouw geboortehoroscoop en leert over de elementen en sterrenbeelden. Maar vooral de spirituele punten in jouw persoonlijke horoscoop krijgen na de basisuitleg aandacht: wat is je levensmissie, welke zielenkwaliteiten heb je, welke voorouderlijke ballast speelt mee, hoe wil je het anders doen dan in vorige levens, etc.). Hierdoor krijg je vanuit een ander perspectief zicht op de betreffende kosmische dieren die jou kunnen helpen in dit proces. Tezamen geven ze zicht op jou en inzicht in je krachtdier en/of hulpdieren.
  • We eindigen steeds met iets creatiefs. Met natuurmaterialen, verf, veren, hout, etc. creëer je een krachtvoorwerp, amulet of iets decoratiefs dat affiniteit heeft met een dier of thema van die dag. De basismaterialen worden verzorgd.

Data:
-
Bergen: 12 jan., 2 feb., 9 maart, 6 april, 4 mei, 1 juni, 31 aug., 28 sept., 26 okt., 30 nov.
-Ulvenhout: 13 jan., 3 feb., 10maart, 14 april, 12 mei, 9 juni, 8 sept., 6 okt., 3 nov, 8 dec.

Prijzen:
--In Bergen (geen live muziek): €850
   In 4x betalen: €900

--In Ulvenhout is Robert aanwezig, die de muziek tijdens de meditaties en trance-reizen maakt
   In 1x betalen: €950,-
   In 4x betalen: €1000,-

De prijs voor de jaarcursus is inclusief een homeopathie-kit met 66 dierremedies (à €150), het voorwerk aan de persoonlijke horoscopen, astrologische en homeopathische uitgeprinte informatie, basis-materiaal-bijdragen tijdens de creatieve activiteiten en koffie, thee, lekkers, soep + brood!

En: als je een keer niet kunt komen, kun je bij de bijeenkomst op de andere lokatie aansluiten.

Vragen via http://www.petrastam.nl/contact/ of tel. 06-29112912
Opgave via: http://www.mijnkrachtdier.nl/jaarcursus/