Nieuwemaan 2 augustus 2016

Nieuwe maan 2 augustus 2016

Tijdens deze periode van de Graanmaan is het thema ‘overvloed en bestemming’ duidelijk in de natuur te herkennen en waarschijnlijk ook in jezelf. Graankorrels groeiden uit tot gerijpte graanplanten, bijen bezoeken bloemen en bestuiven die – hun bestemmingen en functies zijn duidelijk. Voor ons kunnen levensmissies minder duidelijk zijn, omdat ze vaak onder andere laagjes verdwijnen. Denk aan aangepaste doelen zodat je erkenning krijgt, gewenst gedrag zodat je niet buiten de groep valt, etc. Sta hier eens bij stil en besef je dat je invloed kunt uitoefenen op jouw lot. Je kunt keuzes maken, iets wel of niet doen, maar je kunt een doel ook weer veranderen of nieuwe plannen maken. Wat is volgroeid in jou momenteel? Waaraan zou je nog aandacht moeten geven om te zorgen dat het de komende tijd volgroeit?

De nieuwe Graanmaan staat in het sterrenbeeld Leeuw. Nieuwe manen vragen aandacht voor de binnenwereld, terwijl Leeuwenergie roept: ‘whoohoo, zie mij!’ Als je de nieuwe maan en de Leeuwenergie samenvoegt, kun je naar jezelf kijken en jouw vuurenergie onder de loep nemen: wat roept passie op, welke manieren van zelfexpressie horen echt bij jou of hoe wil je gezien worden? Zoals het rijpe graan niet nog verder kan rijpen onder de Zon, zo kan het ook zijn met sommige doelen of plannen. Richt je energie of enthousiasme dus op datgene wat je wilt bereiken, op wat er (bijna) is. Laat dat naar buiten stromen na de nieuwe maan, op weg naar de volle maan (die is 18 augustus - dan is er ook een maansverduistering).

Mars gaat deze dag (om 19:49 uur) van Schorpioen naar Boogschutter. Dit betekent dat de energie weer aan de oppervlakte komt, dat je blik naar de horizon gaat, dat je spontane besluiten neemt en zowel jezelf als anderen kunt motiveren. Maar het kan ook leiden tot zelfoverschatting of overdrijving. Ook hier geldt dus weer: kijk niet alleen naar buiten of naar de verte, maar richt je blik ook naar binnen! Door je innerlijke kaart te lezen vind je gemakkelijker de weg op uiterlijke paden.

Saturnus helpt daar een handje bij, want door de positieve invloed die hij uitoefent op de Maan (en de Zon) kun je je beter beheersen, is je doorzettingsvermogen groter, heb je een goed gevoel voor wat haalbaar is en ervaar je vreugde over wat je hebt bereikt.

Tekst en foto © Petra Stam (foto: uitzicht op de baai hier in Washington state)

TIP: Workshop 9-9-9 Sterrenpoort (9 september in Ulvenhout, Brabant)

Wil je uitgebreider maan-nieuws ontvangen? Geef je dan op voor de MAAN-NIEUWSBRIEF
Dit keer:
-Mars en Saturnus-invloeden
-Spanning tussen de Maan en de Zwarte Maan
-Lughnasadh / Lammas
-Praktisch: een voorwerp wijden