Volle maan 10 augustus 2014

Volle Maan augustus Petra Stam

Deze volle maan wordt de Graanmaan genoemd. Een andere naam is Rode Maan, omdat de opkomende maan door de drukkende warmte een rode waas kan vertonen. Tijdens deze maanperiode draait het om de eerste oogst – vooral de graanoogst – en het thema hierbij is ‘overvloed en bestemming’. Het is een tijd om dankbaar te zijn voor de eerste giften van de Aarde. Sta ook stil bij je eigen bestemming en successen. Niet alleen de natuur, maar ook jij hebt een proces van groei en rijping doorlopen. Door inzet en het doorleven van levensprocessen, valt er nu wellicht ook iets te oogsten!

De Maan staat nu in haar baan het dichtst bij de Aarde en oogt hierdoor veel groter; daarom wordt ook wel van een Supermaan gesproken. Ze staat in Waterman en dat vergroot de drang naar vrijheid en onafhankelijkheid, geeft onrust en experimenteerlust, maar ook vindingrijkheid. Luister naar je gevoel, want er kunnen ineens dingen op zijn plek vallen! Wat slapen betreft: dit is echt een maan van wakker liggen.
Mercurius staat direct tegenover de Maan en dit kan strijd tussen gevoel en verstand geven. Het kan ook maken dat je emotioneel bent tijdens een gesprek, maar dan ineens kwetsend of oppervlakkig wordt. Wanneer je dit bij jezelf herkent, onderzoek dan wat er bij jou zo gevoelig ligt. Wat wil je niet voelen of aangaan? Welke onverwerkte gebeurtenis of welk onderdrukt gevoel zou een plek moeten krijgen?
De Maan staat ook eens nog vierkant Saturnus, wat maakt dat je je snel bekritiseerd voelt, je emotioneel niet goed kunt uiten en je zelfs eenzaam of ongeliefd kunt voelen. Wees aardig voor jezelf (en anderen) en vermijd destructief gedrag en veroordelende gedachten. Je hoeft niet alleen maar stoer en sterk te zijn!
De Zon schijnt licht op de Maan vanuit het tegenoverliggende sterrenbeeld Leeuw. Dit kan maken dat je graag gezien en gehoord wilt worden, grootse plannen hebt en leiding wilt of kunt geven. Door de andere maanaspecten is het echter moeilijk om je aan te passen en soms ook om je emotioneel betrokken te voelen.
De Zwarte Maan staat tegenover de Maan en dicht naast de Zon en Mercurius in Leeuw. Dit geeft aan dat je tot bloei komt als je los bent van de verwachtingen van je omgeving (ouders, omgeving, etc.). Ga naar binnen om je eigenheid te vinden. Als je vanuit echtheid en intuïtie handelt of spreekt, zul je gezien en gehoord worden. Vlucht niet weg voor je gevoeligheid. Vertrouw op je innerlijk weten – je bent niet afhankelijk van bevestiging uit de buitenwereld! Wees creatief op jouw manier, laat je uniekheid spreken en zien!

Tekst en foto © Petra Stam 

Alles over de Maan, oorsprong van onze feesten, symboliek, praktische toepassingen, etc. in ‘In het licht van de Maan
De 13 manen – Verjaarskalender