Psyche en Eros

Screen Shot 2014-02-14 at 08.48.16.png

De Geliefden is de kaart van de zuivere, menselijke liefde.
Het mythische sprookje van de Romeinse schrijver Apuleius vertelt hoe liefdesgodin Aphrodite afgunstig was op de beeldschone koningsdochter Psyche (personificatie van de ziel). Ze gaf haar zoon Eros (erotische liefde) de opdracht om, met behulp van zijn pijlen, Psyche verliefd te maken op een afzichtelijke man. Maar Eros verwondde zichzelf per ongeluk aan een van zijn pijlen en werd zelf verliefd op haar. Hij bezocht haar iedere nacht, maar ze mocht niet zien wie hij was. Wanneer Psyche op een keer  toch een poging deed om hem te zien, wekte ze Eros doordat er een druppel olie van haar lamp op hem viel. Eros vluchtte kwaad weg en Psyche bleef reddeloos achter. Na vele beproevingen (onmogelijke opdrachten die Aphrodite haar geeft) kwamen Eros en Psyche weer samen. Hij zorgde ervoor dat ze onsterfelijk werd en ze trouwden.

Het sprookje toont de weg die de ziel aflegt, de schijnbaar onmogelijke obstakels die zij (oa) in de liefde tegenkomt. Maar zij zal deze overwinnen zodat zij weer bewust wordt herenigd met haar wezenlijke onsterfelijkheid.

Tekst uit ‘Pythia, de hogepriesteres – symboliek en mythologie in de tarot