Spin-symboliek

In onze cultuur staat de spin vaak voor gevaar, dood of boosheid. Maar in mythen is de spin vaak de schepper van de Aarde, brenger van het woord en verbindende factor tussen Al wat leeft.
Het web herinnert ons eraan dat we allemaal met elkaar zijn verbonden. Iedere aanraking van het web heeft invloed op de omgeving.
De spin staat symbool voor de (vrouwelijke) creatieve kracht. Ze zegt: schep je eigen werkelijkheid, leg nieuwe draadjes aan, creëer gewenste situaties, zie mogelijkheden. Het leven is ingewikkeld genoeg - ont-wikkel jezelf!
(uit: ‘In het licht van de Maan’)

 (Deze spin hing voor mijn raam. Ik dacht, ‘ik ga je zo naar een droge plek verhuizen, dan overleef je de kou en regen misschien...’ Maar een uur later waren zowel web als spin weg...)