2014: De Zegewagen

Screen Shot 2013-12-30 at 13.55.16.png

Om een beeld te krijgen van wat het komende (kalender)jaar gaat brengen, kun je de afzonderlijke getallen van dit jaar bij elkaar optellen. De uitkomst (een getal tussen de 1 en 22) geeft dan de Grote Arcana tarotkaart voor het jaar aan. De Grote Arcana geeft aan welke grote bewustzijnsprocessen er spelen. Als je 2014 bij elkaar optelt, kom je op 7 uit – VII is de Zegewagen.

2013 correspondeerde met de Geliefden (VI). In het afgelopen jaar heb je waarschijnlijk nieuwe impulsen ontvangen of ben je je bewust geworden van waar je hart werkelijk naar uitgaat. De Geliefden toonde een fase van bereidheid tot liefde waardoor je een belangrijke stap zette in de richting van onafhankelijkheid: je ging luisteren naar waar je hart blij van wordt, je eigen keuzes maken en je durfde er zelf de eerste verantwoording voor te nemen.

Het komende kalenderjaar zul je concretiseren waarvoor je hebt gekozen. Met je wilskracht zul je je eigen plek zoeken (of veroveren) in de wereld en je doelen realiseren. Alleen wanneer je volop voor iets gaat, zul je succes hebben. De tegengestelde krachten in het leven kun je aan door op je eigen pad te blijven. Wellicht moet je hiervoor een vertrouwde situatie achterlaten, maar het betekent wel dat je echt JOUW pad zult lopen, JOUW hart zult volgen en gaat doen wat voor JOU goed voelt en is.
Het is een tijd van veranderingen. Je hebt de wereld iets te brengen en je hebt (nieuwe) ervaringen op te doen. Door in verbinding te blijven met je innerlijke wereld, zul je niet in de valkuil van ‘overmoed’ vallen.

Uitgebreide duidingen van de kaarten, symboliek en mythologie staan in mijn boek ‘Pythia, de hogepriesteres