Tarot, bewustzijnsontwikkeling en de Egyptische mysteriescholen

Petra Stam tarot Egypte mysteriescholen.jpg

Ik heb onderzoek gedaan naar het verband tussen de tarotkaarten en de oude Egyptische mysteriescholen. Daar kwam ik op, doordat ik de tarotkaarten de Maan en
de Zon vergeleek met respectievelijk het maanoog en het zonneoog van Horus en de bijbehorende mysteriescholen. Het linkeroog van Horus was het maanoog en stond voor het trainen van de intuïtieve mogelijkheden en het overwinnen van angsten en emoties. Dit was de vrouwelijke mysterieschool, waar de kennis van binnenuit kwam. Het rechteroog van Horus was het zonneoog en stond voor het kennisaspect van het universum, heilige geometrie en eenheidsbewustzijn (eenwording van linker- en rechterhersenhelft). Dit was 
...  

Klik hier om het hele artikel te lezen